tirsdag 8. februar 2011

Minner om ÅRSMØTE onsdag 9.februar kl. 19.00

Årsmøtesaker er utsendt:

* Valg av møteleder
* Valg av sekretær
* Valg av to til å skrive under protokollen
* Godkjenning av innkalling og sakliste
* Goskjenning av årsmelding
* Godkjenning av revidert regnskap
* Forslag budsjett
* Framlegging av vårplan
* Fastsettelse av kontingent
*Innkomne saker
* Valg

Kaffe og kake etter møtet.

Velkommen!

Styret

Årmelding for 2010 finner du her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar