STYRET 2016


Leder: Toril Holmen - 1 år (2016) mobil 481 27 082
Kasserer: Svanhild Baardseth  - valgt for 1 år (2016)  mobil 479 01 780
Sekretær: Aud Lund Kleven - valgt for 1 år (2016)  mobil 995 74 797
Styremedlem: Tove Elin Krogstie  - valgt for 1 år (2016)  mobil 481 52 032
Styremedlem: Gunn Helen Larsson - valgt for 2 år (2016-2017)  mobil 951 62 949

(styret konstituerer seg selv)

1.vara: Gerd Lodden Solberg - valgt for 1 år (2016)                      
2.vara: Anne Berit Heggelund - valgt for 2 år (2016-2017)

Revisor: Eli Antonsen valgt for 1 år (2016)
              Vibeke Antonsen - valgt for 2 år (2016-2017)

Valgkomitee:
Marianne Aas Bratengen valgt for 2 år (2015-2016) mobil 976 96 392 
Ann Kristin Haave valgt for 2 år (2015-2016) mobil 996 41 003

Stiftelsen Husflid for Hamar og Hedmarksbygdene:  - Ragnhild Dammen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar