fredag 7. januar 2011

Innkalling til årsmøte 9.februar 2011

Innkalling sendes den enkelte i posten i løpet av helga.

Saker:
  • Valg av møteleder
  • Valg av sekretær
  • Valg av to til å skrive under protokoll
  • Godkjenning av årsmelding
  • Godkjenning av revidert regnskap
  • Forslag budsjett
  • Framlegging av vårplan
  • Fastsettelse av kontingent
  • Innkomne saker
  • Valg
Det blir servering på møtet - sekretær baker. Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være levert styret ved Svanhild Baardseth senest 1.februar 2011

Frasigelse av styreverv sendes valgkomitèn ved Liv Dalseng.